visual

Bouw je als expat pensioen op in Nederland?

Nederland staat bekend om zijn uitgebreide en robuuste pensioenstelsel. Maar hoe zit het met expats die in Nederland werken en wonen? Bouwen zij ook pensioen op? In dit artikel duiken we diep in de materie en geven we een gedetailleerd overzicht van hoe het pensioenstelsel in Nederland werkt voor expats.

Wat is een expat precies?

Een expat, of expatriate, is iemand die tijdelijk of permanent in een ander land woont en werkt dan zijn of haar oorspronkelijke thuisland. Vaak worden expats uitgezonden door hun werkgever, maar het kan ook zijn dat iemand zelf de keuze maakt om in het buitenland te gaan werken.

Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

  1. De AOW (Algemene Ouderdomswet): Dit is het basispensioen dat iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond, opbouwt. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond.
  2. Het werkgeverspensioen: Dit is het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. De hoogte hiervan is afhankelijk van je salaris en de afspraken die in de pensioenregeling van je werkgever zijn gemaakt.
  3. Het individuele pensioen: Dit is het pensioen dat je zelf opbouwt, bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen.

Pensioenopbouw voor expats

Als expat in Nederland bouw je in principe op dezelfde manier pensioen op als elke andere inwoner. Dit betekent dat je AOW opbouwt voor elk jaar dat je in Nederland woont. Daarnaast bouw je pensioen op via je werkgever, als je werkt voor een Nederlandse werkgever die een pensioenregeling heeft.

Er zijn echter enkele uitzonderingen en speciale regelingen voor expats. Zo kunnen expats die tijdelijk in Nederland werken onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de zogenaamde '30%-regeling'. Dit is een belastingvoordeel voor expats waardoor zij een deel van hun inkomen belastingvrij mogen ontvangen. Dit kan invloed hebben op de pensioenopbouw.

Internationale afspraken

Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt over de opbouw en uitbetaling van pensioen. Dit betekent dat als je als expat in Nederland hebt gewerkt en vervolgens naar een ander land verhuist, je onder bepaalde voorwaarden toch recht kunt hebben op een Nederlands pensioen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de afspraken die Nederland heeft gemaakt met het land waar je naartoe verhuist.

Conclusie

Als expat in Nederland bouw je in de meeste gevallen gewoon pensioen op. Het is echter belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de speciale regelingen en afspraken die voor expats gelden. Door je goed te informeren en eventueel advies in te winnen bij een pensioenadviseur, kun je ervoor zorgen dat je later niet voor verrassingen komt te staan.